Календар

2023 година

Месец януари

06.01. - Тематична изложба "175 г. от рождението на Христо Ботев"

13.01. - Тематична изложба "160 г. от рождението на Алеко Константинов"

18.01. - Тематична изложба "100 г. от рождението на Ивайло Петров"

20.01. - "Бабинден" - среща с медицински работници, работили в Родилно отделение, гр. Девин

Месец февруари

17.02. - Открит урок в Музейна сбирка с ученици от ПГЕ "А.С.Попов" на тема "150 години безсмъртен Левски"от Клуб "Театрално изкуство" с ръководител Дарина Аврамова

17.02. - Изложба в библиотеката "Животът и делото на Васил Левски"

22.02. - Участие с мартеници и сувенири в "Благотворителен базар за Рая" в гр. Девин

24.02. - Извънкласни занимания с ученици от СУ "Христо Ботев", съвместно с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

Месец март

02.03. - Открит урок "Светлина в Родопите"  в Музейна сбирка с ученици от 9"а и 9"б" клас, посветен на 110 години училище и 100 години читалище в гр. Девин

10-12.03. - Семинар по български народни танци с домакин "Девин Денс Клуб" към НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин и организатор доцент Гаров, ръководител катедра "Хореография" в ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград. Събитието се проведе за седми път в СПА хотел "Орфей" град Девин

25-26.03. - Първи занятия на Курсове по английски език и пиано с преподавател Захари Виденов