За нас:

Читалището е учредено на 8 юли 1923 година от родолюбиви българи в град Девин. През 1958 г. става Образцово народно читалище.