Художествено-творческа дейност

Към Народно Читалище „Родопска просвета – 1923” град Девин през 2020 г. функционираха следните състави, групи, школи, клубове, кръжоци и курсове:

 • Битова група "Катя Ванчева" - ръководител Вера Башова

 • Гайдарски състав - ръководител Емил Чолаков

 • Коледарска група – ръководител Николай Карадимов 

 • Камерна група за народно пеене "Девин" - ръководител Манол Ташков

 • Вокална група за стари градски песни „Орфей” – ръководител Стоянка Дакова

 • Вокална група за популярни песни "Лира" - ръководител Васил Джигошев

 • Група за изучаване на български народни обичаи и разиграването им на сцена "Родопски извор" - ръководител Гергана Георгиева

 • Кръжок по изобразително изкуство - ръководител Татяна Димитрова

 • Школа по пиано - ръководител Галя Вълчева

 • Школа по английски език за деца - ръководител Галя Вълчева

 • Арт клуб "Девина" - ръководител Снежана Моллова

Културни дейности и изяви на читалищните самодейни колективи през 2020:

21.01. - Празнуване на Бабинден

23.01. - Изложба на тема "Зимни вълшебства" на ученици от Кръжока по изобразително изкуство и Клуб "Палитра" при ЦПЛР-ОДК, гр. Девин

26.02. - Среща на Арт клуб "Девина"

02.03. - Празнуване Деня на любителско-художественото творчество

03.03. - Участие на Гайдарски състав и Група за изучаване на български народни обичаи и разиграването им на сцена "Родопски извор" в концертна програма "142 години от Освобождението на България" в гр. Девин

От м.март до края на м.декември 2020 г. културните мероприятия в читалището бяха съобразенисъс заповедите от Министерство на здравеопазването във връзка с усложнената епидемиологична обстановка с Ковид 19

Съвместни мероприятия по Общинска ваканционна програма "Наше лято" (1.07.2020 г.-31.08.2020 г.) предназначена за деца от 7 до 14 години, организирана от ЦПЛР-ОДК гр.Девин и партньори, финансирана от община Девин

 

в Музейна сбирка

03.07. - Представяне на презентация "Билките в родния край"

21.07. - Презентация "Тайните на шевиците и вълната"

04.08. - "Из живота на един поет" - среща с писателя и поета Емил Енчев

12.08. - "Как се постигат мечтите" - среща с Едуард Сариев

в Библиотека

06.07. - Забавен немски език с преподавател Минка Мартинова

13.07. - Забавен немски език

13.07. - Беседа "Опитай и ти" с д-р Пепа Ганчевска-Ферейра и мед. сестра Севдалина Прингова

16.07. - Забавни игри и изработване на картички с преподавател Момчил Михайлов

17.07. - Забавен немски език

20.07. - Забавен немски език

21.07. - Среща с първия пилот от гр. Девин, област Смолян - Ивайло Тодоров и стюардесата Цветелина Лозанова

27.07. - Забавен немски език

29.07. - Забавен немски език

19.08. - "Детски правосъдие" - среща с Председателя на Районен съд - гр. Девин - съдия Илияна Ферева-Зелева 

25.08. - Запознаване с професия "Библиотекар"  и представяне на презентация "Знаете ли, че..."

26.08. - "Етикеция и протокол при общуване" с преподавател Веска Пейковска

3.10. - Участие на Гайдарски състав и индивидуално изпълнение на Манол Ташков в IV Световен фестивал на гайдари и кавалджии "Чуйте Девин"

29.10. Сборна изложба - биенале на художници от Девин и района, участници през годините в изложби, организирани от читалището: Елка Хаджиева, Златка Устабашиева, Ясен Шуров, Елена Добрева, Елена Якимова, Гергана Георгиева, Татяна Димитрова, Анастасия Бадева, Велко Кисимдаров, Валентина Михайлова-Янекова, Аврам Димитров, Цонка Тодорова, Емилия Присадова, Сюзън Митева, Гена Генова, Павлина Чаушева, Мериам Юзеирова, Сабрина Семерджиева

12.11. - Вечер на юбилярите "Листа от календара"

20.11. - Участие на учениците от Кръжока по изобразително изкуство - Теодора Иванова, Даниел Михайлов, Мира Борисова и Ралица Андреева в дистанционен пленер на детската рисунка "Пещера 2020". Награди: Грамоти за участие

м.декември - Участие на ученици от Кръжока по изобразително изкуство и Гергана Георгиева в Благотворителна кампания за изработване на коледна картичка на тема 4Моята коледна картичка", организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с еколога на община Девин

16.12. - Благотворителе базар на коледните картички. Събраните средства са дарени за нуждите на МБАЛ - гр. Девин

20.12. 100 години от рождението на Василка Герзилова - родопска хумористка, дългогодишен библиотекар, секретар и основател на Битов състав "Катя Ванчева" при НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин - онлайн представяне на снимков материал и откъси от книгата "Сладкодумката" написана от нейния син Евтим Герзилов в сайта и страницата във фейсбук на читалището

 

 

ДАРЕНИЕ

Ръководството на НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин изказва огромна благодарност на Ани и Румен Асенови за направеното дарение на 8 броя гайди на стойност 1600 лв, които ще бъдат използвани за обучение на деца в Гайдарския състав с ръководител Емил Чолаков. Гайдите бяха изработени лично от Манол Ташков и предадени от него на 19.01.2018 г. от 15.00 ч. в библиотеката на читалището. Ръководството благодари на дарителите чрез благодарствено писмо, публикувано във вестник "Отзвук", бр.7, 25-28.01.2018 г.

2020 г.

100 години от рождението на Василка Герзилова

"ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Спомени за мама"

 

"...На 20 декември 1920 година в китното родопско селце Стикъл, махала Борцито, в многодетното семейство на Стайко и Ефтимия (викаха хи Фумия) Пелтекови се ражда третата рожба, зеленооката красавица Василка. Ощи с проплакването, вместо да са сорди и хльонца, зафанала да са смее и да са мочи да гальчи. И ощи от тогава до ден днешен устата ѝ не спира да гълчи, да слетальова, да съчинява, да са отхлиптава..."

 "...Корстили са ма Василка, на името на кальманя Василкя от Широка лъка, жена на брата на владиката Стефан, оти нашти са кумуска роднина с владишкия род. Затва ага станах на 10 години кальмана Василкя ма зьо в София да шотам у тех и да са уча. Ам га ни можах да забуре Стикъль, майка, тетко, Шина, Кольо, Ружка, големана Пелтековска рода, Турлата, Гегувуто, Редката ела, Карлък, Кабота, Врачувуту, Солицки ливади, Пожеря, Сотукануто, Тетковата мандра, места, свързани с най-ранното ми детство, по които майка ма разнисала в люльканя на гарбо, а по-сетне зафанах да паса кравите, овцете, конити и мулетята..."

"...Най-големият ми брат Вълко, викахме му батко или Вочу, отдавна бе отишел в София и оти са беха скарали с тетка, хич му са ни вращаши в Борцино и на мен ни даваши да са ворна. Но са ворнах. И пак същото. Пасани на крави и мулета, егнета и кози. И между другото хогех на училище, затва стигнах само до четвърто отделение. За да ни освобогет от училище майкя отнеси една баркалка масло на даскала и хайди с говедата и овцете. Затва, га ма питат какво си завършила казвам: "Е сам завършила университета на Карлък и Турлата с приподявател стрико Кольо Кьосето."

"...В Девин през 1950 г. зафанах работа в сладкарницата в Наркооп, в сградата на старото читалище (сега е пенсионерски клуб). Изкарах две години и от 1952 г. са приместих на горния етаж на старото читалище, назначиха ма за библиотекар и през 53-та година след три години сьоднах на стола на секретаря на читалище "Родопска просвета" и 23 години не станах от него. През 1950 година си построихми нова коща, ала освен в нея по-голяма част от моя живот мина в читалището и то стана за мени втори дом. Там са пенсионирах и след пенсия поработих като пазител на Музейната сбирка в Девин."

"...В читалище "Родопска просвета", моя втори домчок, работих от вутирно до вечеро, понекога и до среде нощ. Ама е еци хубаво да работиш със самодейци. Съчинила съм много хумористични сценки, стихотворения, песни, сбирала съм обичаи и текстове на песни. Написахме битовата оперета "Нашите герои" с Апостол Кисьов, създадохме битовия ансамбъл "К.Ванчева", създадохме през 1957 г. първата в България детска музикална школа за гайда, кавал, тамбура и гъдулка. Ниме проява в Девин, Девински район, Смолянски окръг без участие на некой наш състав. Пък е бех канена да разказвам лакардии в цяла България. Та врю ма познават като чича Муда, кака Сила, Гирзилка хумористката, родопската Стоянка Мутафова и каква ли ни щеш..."

"...Такава бе мама. Самобитен талант. Раздаваща се до крайност на хората, посветила целия си живот на читалището, на самодейността. Винаги жизнерадостна, със силно чувство за хумор и самоирония, със сърце, отдадено на другите. Такава бе и към близките си. Затова я обичаме и ще я носим дълбоко в сърцата си.

Благодаря ти, мамо!"

                             откъси от книгата "Сладкодумката. Хумор, легенди и предания от Василка Герзилова", написана от нейния син Евтим Герзилов

2021 година

Покана

НЧ "Родопска просвета - 1923" град Девин съвместно с ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче" организира изложба на картички под надслов "Подарък за мама".

Изложбата е подредена в Музейна сбирка и може да бъде посетена всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. за периода от 26 февруари до 5 март 2021 година.

В изложбата ще видите картички, изработени от деца от ДГ "Здравец" и ДГ "Изворче".

Вход свободен!

Заповядайте!