За Читалището

НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин има заслуга за запазване на българските традиции и обичаи, за зараждане и развитие на библиотечното дело, събирането и разпространението на знания за Девинския край, създаването и поддържането на Музейна сбирка и развитието на изкуствата и културата в Девин.

В него може да участва всеки български гражданин без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Читалището е призвано чрез разностранната си дейност да работи за културното и информационно обогатяване на населението в Девин.

Юбилейните 50,70,80,85,90,95,100 годишнини са чествани с концертни изяви и записи по Националната телевизия. Художествените състави към читалището са участвали и продължават да участват на фолклорни форуми в страната и чужбина – изяви в Испания, Бесарабия; НДК – София; Национални събори – Копривщица, Рожен, Сливен, Велико Търново, Свиленград, Каварна, Национални фолклорни празници – гр. Смолян, конкурси и други изяви.

През 1983 г. към читалището се създава Музейна сбирка, съхранявайки материали и документи с местно и национално значение. Тя съдържа 2 208 експоната, разположени в четири зали: История на Средновековието; Античен период; Етнография, бит и култура и Нова история.

Към читалището функционира библиотека, като читателите  се обслужват професионално от 2 щатни библиотекари.

Читалищните членове са 173.

НЧ „Родопска просвета – 1923” се ръководи от Читалищно настоятелство, състоящо се от 7 члена, избрано на Общото събрание, проведено на 27.05.2021  г.

Читалищно настоятелство:

 • Снежана Банкатева – Председател на Народно Читалище „Родопска просвета-1923” град Девин
 • Ана Малковска - член на Читалищното Настоятелство
 • Анна Архипова - член на Читалищното Настоятелство
 • Ангел Ликов - член на Читалищното Настоятелство
 • Емил Чолаков - член на Читалищното Настоятелство
 • Момчил Михайлов - член на Читалищното Настоятелство
 • Татяна Димитрова - член на Читалищното Настоятелство

Проверителна комисия:

 • Цветалин Пенков – Председател на Проверителната комисия
 • Владимир Солаков – член на Проверителната комисия
 • Стоянка Дакова– член на Проверителната комисия

Щатни служители:

 • Емилия Ангелова - Секретар 
 • Анна Архипова - Касиер, домакин
 • Калина Даракчиева – Специалист обучение и развитие
 • Гергана Георгиева – Уредник Музейна сбирка 
 • Мария Боярова – Библиотекар
 • Емилия Юрукова - Библиотекар
 • Ренета Ковачева - Работник библиотека